МІСЦО

У тепершній час з урахуванням сітуації, щао склалося в Україні, актуалізуюється проект створення сучасної мультімедійно-інтегрованої системи оповіщення про надзвичайні ситуацї техногенного, природного, соціального, терористичного та воєнного характеру.

Дослідний зразок такої системи, створений у місті Перещепино на базі національного оператора рухомого  (мобільного) зв’язку «КиївСтар», був успішно випробуваний у травні 2013 року.

Проект передбачає втілення інноваційного організаційно — технічного рішення щодо розвитку в Україні мереж ефірного радіомовлення територіальних громад для задоволення інформаційних потреб населення і впровадження найбільш доступного та надійного засобу оповіщення та інформування про надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального, терористичного та воєнного характеру.

Для втілення цього рішення на існуючі базові станції мобільного зв’язку «КиївСтар» встановлюються малопотужні передавачі ДВЧ(ЧМ) – діапазону та спеціалізоване обладнання виробництва НВП «ОЗОН С», яке забезпечує приймання по існуючих каналах зв’язку та ретрансляцію контенту мовлення територіальної громади та Національної суспільної телерадіокомпанії України.

При загрозі чи виникненні надзвичайної події або ситуації, за командою оперативного чергового  відповідного суб’єкту забезпечення цивільного захисту, ретрансляція поточних програм переключається на  трансляцію відповідних інформаційних повідомлень.

За рахунок того, що базові станції  «КиївСтар» розташовані практично у кожному населеному пункті України, мається реальна можливість суттєво зменшити строки та капітальні вкладення на створення розгалуженої мережі радіомовлення, яка забезпечить гарантоване приймання програм ДВЧ(ЧМ) – діапазону та стане основою сучасної системи інформування та оповіщення населення європейського рівня.

Таким чином, завдяки втіленню зазначеного рішення на всій без виключення території України буде реалізоване конституційне право громадян на повноцінне інформаційне забезпечення, а також на безпеку їх життя та здоров’я.

СКАЧАТЬ: Медіа-інтегрована система інформування населення про надзвичайні ситуації