Наш профиль

Cпосіб  адресного інформування та оповіщення про надзвичайні події i ситуації та программно-аппаратний комплекс «Озон  ЦЗН»  для його реалізації (вар. 1)
Скачать
Вирішення завдань цивільного захисту та інформаційної безпеки України
Скачать
Основні завдання сучасної автоматизованої системи централізованого оповіщення
Скачать
Спосіб  адресного інформування та оповіщення про надзвичайні події i ситуації та программно-аппаратний комплекс «Озон  ЦЗН»  для його реалізації (вар. 2)
 Скачать
Системи Виявлення та Сповіщення для підприємства
Скачать
Система автоматизованого оповіщення територіальної громади
Скачать
Автоматизована система оповіщення посадових осіб
Скачать
Система автоматизованого оповіщення мiста
Скачать
Автоматичні системи моніторингу та інформування “Озон ГЕО” “Озон АКВА”
Скачать
Сучасна автоматизована система централізованого оповіщення населення України
Скачать
Безпечний пропуск повеневих та паводкових вод
Скачать
Автоматизована система раннього виявлення деформації конструкцій та оповіщення
Скачать

МІСЦО

У тепершній час з урахуванням сітуації, щао склалося в Україні, актуалізуюється проект створення сучасної мультімедійно-інтегрованої системи оповіщення про надзвичайні ситуацї техногенного, природного, соціального, терористичного та воєнного характеру.

Дослідний зразок такої системи, створений у місті Перещепино на базі національного оператора рухомого  (мобільного) зв’язку «КиївСтар», був успішно випробуваний у травні 2013 року.

Проект передбачає втілення інноваційного організаційно — технічного рішення щодо розвитку в Україні мереж ефірного радіомовлення територіальних громад для задоволення інформаційних потреб населення і впровадження найбільш доступного та надійного засобу оповіщення та інформування про надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального, терористичного та воєнного характеру.

Для втілення цього рішення на існуючі базові станції мобільного зв’язку «КиївСтар» встановлюються малопотужні передавачі ДВЧ(ЧМ) – діапазону та спеціалізоване обладнання виробництва НВП «ОЗОН С», яке забезпечує приймання по існуючих каналах зв’язку та ретрансляцію контенту мовлення територіальної громади та Національної суспільної телерадіокомпанії України.

При загрозі чи виникненні надзвичайної події або ситуації, за командою оперативного чергового  відповідного суб’єкту забезпечення цивільного захисту, ретрансляція поточних програм переключається на  трансляцію відповідних інформаційних повідомлень.

За рахунок того, що базові станції  «КиївСтар» розташовані практично у кожному населеному пункті України, мається реальна можливість суттєво зменшити строки та капітальні вкладення на створення розгалуженої мережі радіомовлення, яка забезпечить гарантоване приймання програм ДВЧ(ЧМ) – діапазону та стане основою сучасної системи інформування та оповіщення населення європейського рівня.

Таким чином, завдяки втіленню зазначеного рішення на всій без виключення території України буде реалізоване конституційне право громадян на повноцінне інформаційне забезпечення, а також на безпеку їх життя та здоров’я.

СКАЧАТЬ: Медіа-інтегрована система інформування населення про надзвичайні ситуації

Законодательство

Сертифицирована  новая  линейка  оборудования  и  программного обеспечения НПП «ОЗОН С».
Все производство осуществляется в соответствие с техническими условиями, согласованными с Государственной инспекцией по техногенной безопасности Украины. 

 


Розпорядження від 31 січня 2018 р. № 43-р. Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій

Скачать тут

Про затвердження Форми проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
Скачать тут

Постанова від 7 червня 2017 р. № 410. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад.

Скачать тут

Постанова від 27 вересня 2017 р. № 733. Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту.

Скачать тут

Приказ от 27 января 2014 г. №29.
Об утверждении ДБН В.2.5-76Ж2014 «Автоматизированные системы раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения населения»

Скачать тут

Решение от 20 декабря 2013 г. №245.
О рассмотрении проекта ДБН «Автоматизированные системы раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения населения»

Скачать тут

Приказ МЧС от 08 июля 2010 г. №527.
Об утверждении Концепции организации построения и развития централизованного наблюдения за источниками опасности на потенциально опасных объектах и территориях, а также технического задания на подключение систем раннего выявления чрезвычайных ситуаций к системе оперативно-диспетчерского управления.

Скачать тут

Кодекс цивільного захисту України


Скачать тут

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

Скачать тут

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 8 липня 2015 р. № 469. Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту

Скачать тут

НАКАЗ ареєстровано в Міністерстві юстиції України від 09 грудня 2016 р. N 1594/29724. Про затвердження Положення про спеціалізовану службу зв’язку та оповіщення цивільного захисту.

Скачать тут